Den 19 maj var det stipendieutdelning på Campus Varberg. Det är Sparbanksstiftelsen Varberg som varje år delar ut 200 000 kronor i stipendier till studenter på Campus Varberg. I år hade 20 ansökningar beviljats, allt från utlandsstudier och utlandspraktik till teater, projektarbeten och vindkraftsbyggen.

140519Utdelningen inledes med välkomnade av Ulric Bjöck, chef vid Campus Varberg och ett kort tal av Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelseordförande, Erling Andersson. Sedan ett antal kortare projektpresentationer från ett urval av stipendiaterna. Eftermiddagen avslutades med utdelning av stipendier under ledning av Birgitta Lennermo, utbildningssamordnare vid Campus Varberg.

Nedanstående Projekttitlar har beviljats stipendium

 • Utlandsstudier Melbourne
 • Utlandsstudier Sydney
 • Utlandsstudier Shanghai
 • Utlandsstudier - Tourism Managemnt München
 • Utlandspraktik Sydney
 • Utlandspraktik Taiwan
 • Praktik i Tanzania
 • Praktik på The House of Songs i Texas.
 • En möjlig teknisk lösning för anläggande av ny järnväg genom Jönköpings västra centrum.
 • Från teori till praktik, att upptäcka matematik, naturvetenskap & teknik
 • Projektarbete - Drömträdet
 • Cirkelteatern
 • Minivindkraftverk
 • Byggande av Vind- och Solkraft

Campus Varberg och Sparbanksstiftelsen Varberg gratulerar alla stipendiaterna och tackar för väl genomarbetade stipendieansökningar!