Under måndagen kammade Hallifornia hem priset som Sveriges främsta platsmarknadsförare 2017. Det är företaget Placebrander som varje år delar ut priset Placebrander of the year som i år tillföll sommarfestivalen som sätter Varberg på kartan. 

Hallifornia arrangerades första gången 2013 och sedan dess varit ett självklart inslag i sommarvarberg med sitt fokus på den nya kustkulturen som hyllar vatten-, street- och actionsporter, dans, yoga, musik och konst.

Festivalen bygger vidare på evenemanget Coastal Culture som Nordic Surfers projektledde på uppdrag av CRED – Creative Destination Halland och Alexandersoninstitutet.

Coastal Culture arangerades 2011 och 2012 och hade sin utgångspunkt i den halländska kustens naturliga tillgångar – vind och hav och handlade initialt om att skapa tillväxt inom kulturella och kreativa näringar. Besökare på Coastal Culture uppskattade den öppna och inkluderande atmosfären som sedan dess levt vidare i Hallifornia.

Coastal Culture var ett samarrangemang och bestod förutom projektgruppen och entreprenörer inom kreativa och kulturella näringar till stor del av studenter vid Campus Varbergs utbildning Event management. Studenter vid eventutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen Turism- och destinationsutvecklare har fortsatt varit engagerade i Hallifornia på olika sätt.

Under Hallifornia 2017 gjorde eventstudenterna Erik Särman och Hampus Liljhagen praktik i skarpt läge och utvecklade Surfers Corner till ett unikt upplevelserum med musik, mat och skönt häng.

Läs mer om utbildningen Event management här.