Igår var det sista dag för ansökan till yrkeshögskole- och högskoleutbildningar på Campus Varberg men det finns fortfarande möjlighet att ansöka till vissa utbildningar vid yrkeshögskolan. 

Ansökningar till utbildningar som är öppna för sen ansökan hanteras löpande, i turordning och antagning sker i mån av plats. Den första urvalsgruppen, de som är behöriga och som sökt innan sista ansökningsdag (15 april), blir erbjudna plats i första hand. 

Utbildningrar som är öppna för sen anmälan är: 

Notera att sen ansökan stängs baserat på den löpande antagningen och att det inte finns någon sista dag för ansökan.