I onsdags träffades forskarna som ingår i Campus Varbergs satsning Efterfrågad forskning. Satsningen verkar för att öka forskningens närvaro i de utbildningar och projekt som erbjuds och bedrivs på Campus Varberg.

Om efterfrågad forskning

Tillsammans med Varbergs Sparbannk och Sparbanksstiftelsen har Campus Varberg möjlighet att erbjuda forskningsstipendier med syfte att öka forskningens närvaro på Campus Varberg. Forskningen ska långsiktigt bidra till det livslånga lärandet och utveckling i Varberg. Forskningsstipendierna syftar till att fördjupa och utveckla samarbete mellan utbildning, akademi och arbetsliv. Ambitionen är att den ökade närvaron av forskning ska bidra till att bibehålla och stärka attraktiviteten i ett växande Varberg gällande kompetensförsörjning men även för att öka etablering och konkurrenskraft.

Nya och pågående forskningsprojekt presenterades

Forskningseventet modererades av Krister Svahn som tillsammans med förvaltningschef Maria Gustafsson och Jan Inge Lyckberg från Sparbanksstiftelsen välkomnade åhörare och forskare. 

Detta är andra gången som forskningsstipendier delas ut till högskolor och universitet som samverkar med Campus Varberg. Vid förra omgången. 2020, delades fyra stipendier ut och dessa projekt är nu igång för fullt. Bland annat planeras ett seminarium i Varberg i början på 2022, där en forskargrupp från Högskolan i Skövde presenterar resultatet av hur butiker i Varberg hanterat att möta krisen under pandemin, säger Maria Gustafsson.

Nya beviljade forskningsprojekt

Metoder och verktyg för entreprenöriellt lärande som brygga mellan utbildning och arbetsliv

Forskningen har tydliga kopplingar till systematiskt kvalitetsarbete och handlingsbaserad arbetslivskopplad pedagogik. Projektet handlar om att utveckla idéer, metoder, modeller och verktyg kring entreprenöriellt lärande. Effektstudier visar att studenters lärande stärks när de får lära sig genom att skapa värde för andra, så kallat värdeskapande lärande. Forskningen genomförs i samverkan med Martin Lackéus vid Chalmers Tekniska Högskola.

martin lackeus 200x200  chalmers avancez

Martin Lackéus

Strategier för implementering av livslångt lärande 

Projektet syftar till att hitta modeller för hur lärosäten bättre kan vara en utbildningspart för näringslivet och möta den snabba tekniska utvecklingen. Projektet kommer även att titta på hur näringslivet kan samverka med lärosäten kring utformning, genomförande och utvärdering av kurser. Möjliga effekter som kan uppnås av detta projekt är en ökad kompetensförsörjning och livslångt lärande som i sin tur kan stärka innovationskraften för ett konkurrenskraftigt näringsliv i regionen. Forskningen genomförs i samverkan med Stefan Cronholm och Hannes Göbel vid Högskolan i Borås. 

hannes gobel 200x200    hb logo1 cmyk

Hannes Göbel

Bäckenbottenkomplikationer efter vaginal förlossning – ett osynliggjort och normaliserat kvinnligt hälsoproblem

Bäckenbottendysfuktion till följd av förlossningsskador drabbar många kvinnor och innebär stora kostnader för samhället. Det råder brist på forskning inom området bäckenbottenskador och projektet kommer kartlägga kunskaperna om bäckenbottendysfunktion bland unga kvinnor i Varberg. Forskningen görs i samverkan med Maria Mirsaya vid Högskolan i Halmstad.

maria 200x200  HH 2x

Maria Mirsaya

Äldre personer med sömnproblem i särkilt boende provar tyngdtäcke – en interventionstudie

Projektet kommer att, genom en interventionstudie, studera effekterna av tyngdtäcke på särskilda boenden där många äldre lider av sömnproblem. Tyngdtäcke är ett alternativ till läkemedel vid sömnbesvär där man ser ett efterfrågat behov av mer forskning. Forskningen görs i samverkan med Eva Hjort Telhede vid Högskolan i Halmstad.

eva hjort 200x200  HH 2x

Eva Hjort Telhede

Vad värdesätter kunden? Nya kundperspektiv på e-handel av partnerbutiker till Campus Varberg

Syftet med projektet är att kartlägga kundperspektivet på e-handel som drivs av små- och medelstora detaljhandelsföretag med utgångspunkt hos konsumenter i Varberg och Halland. Det praktiska resultatet föväntas vara ett ramverk över viktiga aspekter av e-handel utifrån kundperspektiv, som kan hjälpa små lokala handlare att uppnå effektivare digitalisering av sin verksamhet. Forskningen genomförs i samverkan med Danilo Brozovic och Anders Billström vid Högskolan i Skövde.

danilo 200x200  his 2x

Danilo Brozovic

Pågående forskningsprojekt

Här listas pågående forskningsprojekt

spsvbg stod 2x