I morse arrangerades en gemensam frukost inom ramen för Efterfrågad forskning på Campus Varberg. Forskarna Danilo Brozovic och Börje Boers från Högskolan i Skövde presenterade ny forskning som fokuserar på hur butiker och handeln påverkats av pandemin i Varberg.

Sparbanksstiftelsen Varberg möjliggör satsningen med målet att öka forskningens närvaro i de utbildningar som bedrivs på Campus Varberg. Bland de närvarande fanns bland annat representanter från handeln, fastighetsägare och Varbergs kommun. 

Fokus på hur butiker påverkats av pandemin 

Pandemin har för många varit en utmanande tid – inte minst för butiksägare. Forskningens fokus har varit organisatorisk resiliens, det vill säga på vilket sätt butiker i Varberg påverkats av pandemin. Till sin hjälp har forskarna tagit hjälp av studenter vid Handelsekonomiprogrammet (som ges i samverkan med Högskolan i Skövde) som intervjuat 28 butiksägare. Man har kommit fram till att Varberg har klarat sig väldigt bra under pandemin.
– Man är beredd att hantera en kris tillsammans. Det är viktigt att ta till sig av forskningen, bevara sina nätverk och att man sprider ordet vidare så att Varberg kan leva vidare, säger Börje Boers, forskare vid Högskolan i Skövde.

Stöd i en tuff tid

Varbergs kommun var lyhörda under pandemin och när det var som tuffast för butikerna. Butiksägare med lägst omsättning kompenserades med hyressänkningar och Sparbanksstiftelsen delade ut presentkort som kunde lösas in i butikerna.
– Konkurrensen mellan butikerna har suddats ut och ersatts med känslan av gemenskap. Alla har kämpat för samma sak under pandemin, säger Annette Wenklo, Maleryd Fastigheter.

Digitalisering och handel

Digitaliseringen har utvecklats inom hadeln, dock behöver alla åldersgrupper inkluderas i utvecklingsarbetet.
– Vi behöver möta alla människor, även de äldre, inte endast genom digitalisering utan digitaliseringen behöver utvecklas generellt för att anpassas till alla, säger Eva Pehrsson Karlsson, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  

Avslutande panelsamtal

Frukosten avslutades med ett intresseväckande panelsamtal där frågan om vad som förväntas från forskningen framöver samt vad forskningen förväntar sig från samhället.
– Från forskningens håll vill vi fortsätta bidra med vår forskning till Varberg. Det är en del av vår uppgift, vi ska presentera och prata om våra resultat. Kriget är en ny kris och vi kanske kommer mötas igen för framtida forskarsamtal, säger Danilo Brozovic, forskare vid Högskolan i Skövde. 

Fler forskare har möjlighet att bedriva forskning. Läs mer och ansök här.

Läs Hallands Nyheters artikel här

Ta del av P4 Hallands sändning av forskarfrukosten som börjarn 30 minuter in i sändningen: