Vindkraften byggs ut alltmer och den tekniska utvecklingen går snabbt. Arbetsplatserna är många och efterfrågan på kompetens är stor men idag finns det inte tillräckligt många tekniker för att klara av det växande behovet kring drift, underhåll och service.

Campus Varberg är ensam i Sverige om att ge energiteknikerutbildning med specialisering vindkraft och fastän branschen har behov av att anställa 70 personer årligen de närmaste 5 åren så har vi svårt att fylla de 20 platserna varje år. 

– Vi står inför en ganska kraftig generationsförändring. Det är också så att jobba som servicetekniker är inget man gör hela sitt liv, det är ju mycket klättring och fysiskt jobb, och det är kanske något man håller på med i 20, 30 år. Så vi kommer att se en ökad efterfrågan på vindkrafttekniker, berättar Svensk Vindkraftförenings vice ordförasnde Carl-Arne Pedersen för SR Halland.

Elproduktionen från de över 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige har enligt siffror från Energimyndigheten ökat med mer än tio gånger de senaste tio åren. Utbildade energitekniker är starkt efterfrågade av vindkrafts- och energibranschen. – Och om man då saknar personal för att sköta och övervaka det här så är det ju liksom ingen balans mellan den expansion som finns, berättar Carl-Arne Pedersen vidare för SR Halland.

Kristian Sievers påbörjade den tvååriga utbildningen i höstas. – Det märks väldigt tydligt att det är väldigt stor efterfrågan på den här kompetensen inom branschen. Och det är så klart jätteroligt för oss på utbildningen som kan välja smultronen i kakan och kan välja jobb helt fritt. Men det är klart att det är jobbigt för branschen, säger han.

Lyssna till hela inslaget "Få vill plugga vindkraft – brist inom branschen väntar" på sverigesradio.se

Läs mer om utbildningen Energitekniker med specialisering vindkraft på Campus Varberg