Tillsammans med Malmö universitet finns nu möjligheten att läsa till yrkeslärare på Campus Varberg. Utbildningen riktar sig mot dig som vill bli yrkeslärare inom gymnasieskolans yrkesprogram. Yrkeslärarutbildningen är ett alternativ för dig med kvalificerade yrkeskunskaper som är relevanta för gymnasieskolans yrkesämnen. För att söka utbildningen behöver du dokumenterad arbetserfarenhet.

Den tvååriga utbildningen ger dig behörighet att undervisa på yrkesprogram i gymnasiet och vuxenutbildning. Det finns idag en stor efterfrågan på legitimerade yrkeslärare. Efterfrågan varierar mellan yrkesområden, men efter din examen kan du jobba i hela landet och ofta även utomlands.

Utbildningen ges på trekvartsfart (75% studietakt) under fyra terminer och med två–fyra universitetsförlagda dagar per kurs. Utbildningen består av 60 högskolepoäng i kurser som behandlar frågor som är centrala för lärare. Det handlar bland annat om värdegrund, ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning samt läroplansteori och didaktik. Samtliga kurser har fokus på kopplingen mellan yrkesutbildning och yrkesdidaktik. Då det förväntas att du redan har ämneskunskaper i de yrkesämnen du ska undervisa i ges ingen utbildning i dessa.

I utbildningen ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna genomförs på helfart (100% studietakt).

När du läser via Campus Varberg är undervisningen ledd av lärare på plats eller undantagsvis via länk från Malmö till salen på Campus Varberg. Ett antal gånger, cirka sex per läsår, är undervisningen förlagd till Malmö.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker, sista dag för ansökan är den 15 oktober