Följ rekommendationerna

Campus Varberg följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När du vistas på Campus gäller följande:

  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd
  • Undvik trängsel

Vaccinera dig när du blir erbjuden

Det är frivilligt att vaccinera sig men Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som kan att tacka ja till vaccination. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen.