Campus Varberg har, i enlighet med rådande rekommendationer, stängt för allmänhet och är endast öppet för de studerande som har ett behov av att vara på plats för att kunna genomföra sina studier.

Grupparbeten eller liknande är inte en giltlig anledning att behöva vara i lokalerna. Träffas gärna men gör det digitalt – håll avstånd. Detta gäller till och med den 24 januari.

Campusbiblioteket är stängt men erbjuder begränsad service till studenter
Campusbiblioteket, liksom övriga bibliotek i kommunen, håller stängt till och med 24 januari – det gäller även meröppet. Det är endast möjligt att hämta reserverade böcker samt att använda dator för snabba aktua ärenden.

Alla böcker är omlånade till och med 30 januari. Personal på bibioteket finns tällgänglig via telefon och mail.

Om du som studernade måste komma in till Campus Varberg är det viktigt att du nogsamt följer de nationella riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten