Alla våra utbildningar har distansundervisning. Mer information får du från respektive lärosäte. 

På Yrkeshögskolan genomförs vissa moment på plats. Mer information får du från din utbildningsledare.