Många av våra högskoleutbildningar har distansundervisning till och med november. Mer information får du från respektive lärosäte. 

På Yrkeshögskolan förekommer distansundervisning enligt överenskommelse och vissa moment kan komma att ske på distans. 

Om läget skulle förvärras och smittspridningen öka så kan de nationella rekomendationerna komma att ändras, vilket kan komma att påverka nuvarande studieupplägg. För aktuell information kontakta din utbildningssamordnare/utbildningsledare.