Många av våra högskoleutbildningar har distansundervisning till och med november. Mer information får du från respektive lärosäte. 

På Yrkeshögskolan förekommer distansundervisning enligt överenskommelse och vissa moment kan komma att ske på distans.

Om läget skulle förvärras och smittspridningen öka så kan de nationella rekomendationerna komma att ändras, vilket kan komma att påverka nuvarande studieupplägg. För aktuell information kontakta din utbildningssamordnare/utbildningsledare. 

Från och med den 4 november till den 24 november gäller distansstudier där det är möjligt utifrån de skärpta allmänna råd som införts i region Halland. Vissa krusmoment och inplanerade tentamenstillfällen kommer dock att genomföras på plats.