För att bättre kunna hålla avstånd har vi bokat större salar än normalt. Vi har också anpassat schemat med olika start- och sluttider. 

I lokalerna finns asvtåndsmarkeringar och skyltning som uppmanar till att hålla avstånd och handsprit finns placerat på strategiska platser. 

Från och med måndag 21 september kommer studenter ha tillång till föreläsningssalarna. Detta för att undvika trängsel utanför salarna i väntan på att föreläsningen ska börja.

Region Halland har infört skärpta allmänna råd för att bromsa ökningen av covid-19 i länet. Råden gäller till och med den 24 november, men kan förlängas. För Campus Varberg gäller från och med onsdag den 4 november distansstudier och att lokalerna stängs som mötesplats.

Campus Varberg och biblioteket kommer fortsatt att vara öppet som resurs för våra studenter så att de har möjlighet att genomföra sina studier. Ytterligare information om att hålla avstånd kommer att sättas upp i lokalerna. 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens beslut om de allmänna råden här.