I lokalerna finns avståndsmarkeringar och skyltning som uppmanar till att hålla avstånd och handsprit finns placerat på strategiska platser

Campus Varberg och biblioteket är öppet som resurs för våra studenter så att de har möjlighet att genomföra sina studier. Grupparbeten eller liknande är inte ett giltigt skäl att vistas på Campus. Träffas gärna men gör det digitalt.

Observera att bottenplan på E-huset inte är tillgängligt då det nyttjas av Region Halland och Neptunuskliniken för vaccinering. Ingång för studenter och personal som ska in i E-huset hänvisas till baksidans entréer vid Flexibla arean och trapphuset vid West-kontoret. Entré till biblioteket sker fortsatt via E-huset vanliga, tillgänglighetsanpassade entré.