För att öka IT-säkerheten och förhindra att obehöriga kommer åt information är det viktigt med en säker inloggning.

Vi använder en starkare inloggningsmetod, så kallad tvåfaktorsinloggning, som innebär att du behöver mer än ett sätt att identifiera att du är du – både ditt användarnamn med lösenord och godkännande med hjälp av din mobiltelefon. Vi ber därför alla med ett användarkonto på Campus Varberg att aktivera tvåfaktorsinloggning. Om du redan har tvåfaktorsinloggning och klickar på länken så ser du de inställningar du kan göra.

Kom igång med tvåfaktorsinloggning

Surfa till adressen https://aka.ms/mfasetup och följ guiden för att aktivera tvåfaktorsinloggning och välj vilken metod du ska använda.

  • Installera och aktivera appen Microsoft Authenticator på din smarta mobiltelefon (rekommenderat).
  • Registrera ditt mobilnummer för att få en engångskod som skickas som sms vid varje inloggning (mindre säkert).