×

Varning

Formuläret #22 finns inte eller är inte publicerat.

Först och främst, tack för ert deltagande vid Campus Varbergs utbildningsmässa! Vi hoppas att ni vill besvara frågorna nedan för att vi ska ha möjlighet att göra eventuella förbättringar till nästa år.

Svara på en skala från 1-5 där 1=inte alls nöjd och 5=mycket nöjd.