Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

Urvalskriteriet betyg kan ge max 6 poäng. Betyg D eller högre i kurserna:

 • Matematik 2 = 2 poäng
 • Engelska 5 = 2 poäng
 • Svenska 1 = 2 poäng
 • Särskilt prov

  Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. De behöriga sökande kommer att få skriva ett prov som mäter matematiska kunskaper, läsförståelse samt teknisk förståelse. Detta för att ledningsgruppen bedömt dessa färdigheter som värdefulla för att lättare kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen. Rätt svar ger 1 poäng per fråga och max antal poäng är 30 poäng.

  Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

  Om antal behöriga sökande till utbildningen överstiger antal platser, sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder. Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 20 sökande med högst poäng och en lista med reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för det särskilda provet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas, med undantag för de dokument som är upprättade på engelska, franska, tyska, spanska eller på något av de nordiska språken. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen på Campus Varbergs hemsida. Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det webbaserade ansökningsverktyget.

  Vid lika poäng sker lottning.