Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

  • Matematik 2 alt. B – Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng
  • Matematik 3 alt. C – Lägst betyget E alt. G eller högre ger 5 poäng 
  • Praktisk ellära - Lägst betyget E alt. G eller högre ger 3 poäng 

Särskilt prov

Skriftligt prov som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.