Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

Totalt kan urvalsgrunden betyg ge max 15 poäng.

  • Lägst betyg C i Svenska 1, eller motsvarande ger 3 poäng
  • Lägst betyg C i Matematik 1, eller motsvarande ger 3 poäng
  • Lägst betyg E i Matematik 2, eller motsvarande ger 6 poäng
  • Lägst betyg C i Engelska 5, eller motsvarande ger 3 poäng

Särskilt prov

Totalt kan urvalsgrunden särskilt prov ge max 40 poäng. Provet består av uppgifter där den sökande testas i matematik, kommunikation, svenska och problemlösning. Den sökande poängsätts mellan 1 och 10 på respektive testområde.

Några av testerna är datorbaserade.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen överstiger antal platser, sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 30 sökande med högst poäng och en lista med reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för det särskilda provet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas, undantaget de dokument som är upprättade på engelska, franska, tyska, spanske eller på något av de nordiska språken. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen på Campus Varbergs hemsida. Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det webbaserade ansökningsverktyget.

Vid lika poäng sker lottning.