Här hittar du mer information om vad som gäller vid studieuppehåll respektive studieavbrott. Observera att det är du som studerande som är ansvarig för att meddela oss om du blir sjuk under en längre tid, eller om du väljer att avsluta dina studier.

Studieuppehåll

Ett studieuppehåll är ett tidsbegränsat uppehåll från studierna, där du som studerande har för avsikt att komma tillbaka och slutföra utbildningen.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller vid studieuppehåll? Ta då kontakt med din utbildningssamordnare på Campus Varberg eller med ditt lärosäte (högskola/universitet).

Studieavbrott

Ett studieavbrott innebär att studierna avbryts utan att du har tänkt slutföra dem. Vid studieavbrott förlorar du som studerande din utbildningsplats.

Om du vill avbryta dina studier måste du som läser inom yrkeshögskolan informera din utbildningssamordnare om detta. Du som läser ett högskoleprogram måste meddela ditt lärosäte om studieavbrottet, om du vill kan du börja med att ta kontakt med din utbildningssamordnare på Campus Varberg.