I vårt lokalbokningsverktyg kan du söka fram ditt schema genom att fylla i kursbeteckning, exempelvis BCP18

Observera att detta endast är lokalschema, studieschema får du från respektive högskola eller utbildningsarrangör. Lokalschema kan du också ta fram på informationsskärmarna som finns placerade i bland annat receptionen och studentarean. Du kan även söka fram ditt schema i informationskioskerna eller på student.varberg.se/kiosk

Gå till schemasök