I vårt lokalbokningsverktyg kan du söka fram ditt schema genom att fylla i kursbeteckning, exempelvis EVI15.

Observera att detta endast är lokalschema, studieschema får du från respektive högskola eller utbildningsarrangör. Lokal​schema kan du också ta fram på någon av de informationskiosker som står uppställda på Campus Varberg i A- och B-husens entréer, utanför studentköket i E-huset samt i receptionen i C-huset.

Gå till schemasök