Idag presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljats i årets ansökningsomgång.

Till ansökningsomgången för yrkeshögskoleutbildningar med första start hösten 2017 fick myndigheten in 1 306 ansökningar och av dessa beviljades 351, vilket motsvarar nästan 20 300 studerandeplatser. Totalt beviljades 36 procent av de utbildningar som Campus Varberg ansökt om att få starta, det nationella snittet var 27 procent. Totalt beviljades 6 utbildningar för Halland, 2 i Kungsbacka och 4 till Varberg. 

Det är glädjande att Campus Varberg befäster sin position som Hallands största yrkeshögskola. Det här hade inte varit möjligt utan alla företag och organisationer som är delaktiga i vår kontinuerliga utveckling av yrkeshögskolan, säger Ulric Björck, chef för Campus Varberg.

Av de fyra utbildningar som Campus Varberg beviljades att starta så är tre av dessa befintliga utbildningar som vi nu kan fortsätta att erbjuda och utveckla tillsammans med våra samverkansaktörer i branschen. En av de beviljade utbildningarna är ny och kommer att starta för första gången 2017. Utbildningen Mätningstekniker är en två-årig utbildning som tagits fram i samverkan med bland andra Serneke, Skanska och NCC.

Läs mer om årets antagningsomgång och myndighetens beslut