Utvecklingen av europeisk yrkesutbildning är aktuell på dagordningen inom programmet Erasmus+ och EU-projektet EQAVET. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers uttalande tidigare i år om visionen kring ett nio år gånger mer ambitiöst EU-program för livslångt lärande (Erasmus+) grundar sig på den politiska viljan om en ökad satsning på dessa frågor.

I förra veckan var rektor vid yrkeshögskolan Carina Danielsson på besök i Rom i egenskap som styrelseledamot för det nationella Yrkeshögskoleförbundet som medverkar i EU-projektet EQAVET. I Rom samverkade även yrkeshögskolans styrelse tillsammans med representanter från andra yrkesutbildningar i Italien, Spanien och Grekland. EQAVET är ett EU-projekt som samlar medlemsstaterna, arbetsmarknaden och EU-kommissionen för att främja europeiskt samarbete när det gäller att utveckla och förbättra kvalitetssäkring inom yrkesutbildning.

– Det webbaserade kvalitetsverktyget som projektet arbetar fram är tänkt att spegla Myndigheten för Yrkeshögskolans kvalitetskriterier. Därav är det viktigt att Yrkeshögskoleförbundet är med och arbetar fram frågeställningarna. Vi vill även kunna använda verktyget för vuxenutbildningarna och att frågorna därför ställs på ett sådant sätt att de passar båda utbildningsformerna. Detta kommer göra våra kvalitetsuppföljningar både mer effektiva samt underlätta och säkra det praktiska arbetet gällande vilka kvalitetsindikationer som vi behöver förbättra. Att vara med i diskussionerna kring detta känns viktigt, både i rollen som styrelseledamot där representationen är för alla medlemmar i Yrkeshögskoleförbundet samt i rollen som rektor på Yrkeshögskolan vid Campus Varberg, säger Carina Danielsson. 

Campus Varbergs projektengagemang utvecklar plattformar för samverkan inom flera områden. Ett av programmen där Campus Varberg verkar är Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Den europeiska ungdomsorganisationen för livslångs lärande (LLLP) hänvisar till Junckers uttalande om en konsekvent ökning till budgeten i programmet Erasmus+ och utmanar Junckers niofaldiga vision ytterligare ett steg – en tiofaldig budgetökning i Erasmus+. 

 

Läs mer om EQAVET här

Läs mer om Junckers uttalande här

Läs mer om EU-programmet Erasmus+