På dagens ledningsgruppsmöte för yrkeshögskoleutbildningen Järnvägsprojektör vid Campus Varberg samverkade bland andra Folkuniversitetet samt företag som Norconsult, SWECO och WSP Group. På mötet lyftes frågan om utvecklingsmöjligheter för utbildningen och att nulägesrapporten från näringslivet är att det behövs fler järnvägsprojektörer.

Att sprida intresse och kunskap om utbildningen samt ryktet om en attraktiv arbetsbransch var en av frågorna som diskuterades under ledningsgruppsmötet. 

– Kursen signalprojektering som ingår i utbildningen är värdefull och ökar anställningsbarheten. Det finns ett behov att rekrytera unga och nyutexaminerade som vill arbeta som signalprojektörer, säger Mats Lithner från Norconsult.

De flesta av företagen menar att det behövs personal i branschen och att intresset av att anställa järnvägsprojektörer är stort.

– Behovet är större än vad det har varit tidigare. Kompetensförsörjningen är en utmaning för oss och vi behöver personal från bland annat yrkeshögskoleutbildningen. Vill man ha jobb är det utmärkt att utbilda sig inom järnväg, säger Bengt Hansson, affärschef vid Tyréns samt ordförande i ledningsgruppen. 

– Det är även värdefullt att ha med studentrepresentanter från utbildningen som sitter med i ledningsgruppen. De kan då tala för hur utbildningen egentligen är, säger Carina Danielsson, rektor på Yrkeshögskolan vid Campus Varberg.

På mötet beslutades det om att utbildningen Järnvägsprojektör ska starta på höstterminen istället för på vårterminen. Klicka på filmen nedan för att höra vad näringslivet säger om behovet av järnvägsprojektörer.