Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Idag besökte förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Campus Varberg och talade om aktuell penningpolitik och det ekonomiska läget.

Tillsammans med Västsvenska Handelskammaren och Danske bank arrangerade Campus Varberg ett lunchseminarium för näringsliv och studerande där frågor kring hur det egentligen går för svensk ekonomi och hur tillväxt, sysselsättning och investeringar utvecklas, togs upp. Vidare berördes vilka risker de höga bostadspriserna och hushållens skuldsättning för ekonomin innebär för svensk ekonomi och vad det nya globala regelverket Basel III innebär för Sverige?

Kerstin af Jochnick tillträdde som förste vice riksbankschef i januari 2012 med en mandatperiod om sex år. Internationellt representerar hon Riksbanken i Baselkommittén och hon har tidigare bland annat varit vd för Svenska Bankföreningen.

Handelskammarens näringspolitiske chef Stefan Gustavsson och Danske Banks Claes Nilsson ledde dagens samtal.