Utifrån resultaten av den kvalitetsundersökning som genomfördes i höstas så har vi nu påbörjat arbetet med att tillgodose en del av de önskemål om förbättringar som kom fram.

Arbetet med att öka möjligheterna för att ladda telefoner och datorer runt om på Campus har redan påbörjats. 20 elstolpar kommer att placeras ut i föreläsningssalar och öppna ytor. Vidare kommer sammanlagt tre pentrys att öppnas upp i A- och B-husen för att avlasta ”studentköket” i E-huset. Rutinerna för städning runt studentkök och pentryn kommer att justeras så att den ligger i direkt anslutning efter lunch i stället för under morgon/förmiddag.