Varje år delas utmärkelsen ”Årets Stadskärna” ut. Det är föreningen Svenska Stadskärnor som utser vilken svensk stad det blir. Den 26 maj offentliggörs vem som vinner.

Varberg har en unik stadskärna som lever i symbios med havet; kluckande, piskande, glittrande, böljande, stilla och rytande skapar det rytmen mellan strand, stad och fästning. Kulturen ges en central plats i arbetet, både med event och stadsutveckling – ett rikt utbud av kultur bidrar med tillväxt.

Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Den delas ut för 22:a året i rad till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.