Nu har du som student på Campus Varberg möjlighet att delta i en serie workshops med omvärldspaning och kreativa samtal för en hållbar utveckling av Varberg!

Varbergs vision är att bli Västkustens kreativa mittpunkt år 2025. För att lyckas med att nå visionen är kunskap om vår omvärld och hur den förväntas att påverka oss betydelsefullt. Vilka möjligheter och utmaningar kan trenderna i vår omvärld generera på lokal nivå – och vad betyder visionens ledord nytänkande, kunskap, framåtanda och mod i sammanhanget?

Halvvägs till 2025 bjuder Varbergs kommun in till en serie kostnadsfria workshops. Varje tematräff tar avstamp i en gemensam omvärldspaning, som sedan ligger till grund för kreativa samtal om en hållbar utveckling av Varbergs stad och landsbygd. Du som deltagare kommer att få inspiration, ger förslag och får tillfälle att ompröva din egen utveckling. Inspiration, förslag och idéer fångas upp och sammanställs avslutningsvis till en rapport som kan användas som ett gemensamt inspirationsmaterial och idébank för framtiden.

Uppdatering: Läs rapporten "Varberg i omvärlden" (pdf, 298.29 KB) som blev resultatet.