I höst har du som student på Campus Varberg en unik chans att vara med i ett referensteam för att påverka stadsbyggnadsstrukturen i Varbergs nya stadsdel Västerport – Campus Varbergs närmaste granne.

Stadsutvecklingsprojektet har under våren anlitat tre olika arkitektteam. Alla tre team ska arbeta med ett och samma uppdrag: Att ta fram ett förslag på stadsbyggnadsstruktur för Västerport. I en stadsbyggnadsstruktur tittar man på saker som bebyggelsestruktur, offentliga miljöer, vägnät, flöden och stråk med mera. Utifrån förslagen kommer kommunen att plocka de bästa idéerna från alla tre förslag som så småningom arbetas in i planprogrammet för Västerport (grunden för kommande detaljplaner).

Arkitektteamens arbete pågår under hösten 2016 och resultaten ställs ut för allmänheten i januari 2017. I oktober, i halvtid, kommer olika medborgargrupper bjudas in till dialog och workshops tillsammans med arkitektteamen. Det här är ett viktigt moment, där arkitekterna får träffa företrädare för invånarna i kommunen, och få reda på vad de tycker om deras respektive arbeten så långt.

En av dessa medborgargrupper kommer att bestå av studenter från Campus Varberg. Vi söker nu efter engagerade personer från alla Campus utbildningsprogram och önskar största möjliga variation av bakgrund och intresseområden. Detta är ett erbjudande som inte återkommer, ta chansen att bidra med din kunskap och dina erfarenheter för att påverka Varbergs framtid!