Torsdagen den 21 februari träffades studenter från Campus Varbergs mentorprogram personal från Alexandersoninstitutet och Campus Varberg i en dynamisk workshop under temat "Ledarskap".

130221

Den skräddarsydda workshopen stimulerade till erfarenhetsutbyten medlemmarna emellan och varvar teorier med övningar och insiktsanalyser. Metoden är framtagen av Coompanion Halland som har många års erfarenhet inom affärsutveckling, företagsrådgivning, utveckling av grupper och ledare. Ett axplock från innehållet

Fakta och diskussioner om ledarskap varvas med interaktiva övningar

  • Vad ledarskap är
  • Olika typer av ledarskap
  • Förväntningar på en ledare
  • Framgångsrikt ledarskap

Du och din grupp – gruppens utveckling i olika faser och ledarens roll i gruppen

  • Grupputveckling
  • Roller i en grupp
  • Vikten av ledaren i gruppen

Campus Varberg har 5 års erfarenhet av att arbeta med mentorprogram och genom EU-projektet Skandinavisk Innovationskultur kommer programmet att utvecklas ytterligare under hösten 2013. Mer information om detta kommer under våren.