Igår var det dags för årets stipendieutdelning. Varje år delar Sparbanksstiftelsen Varberg ut stipendier till studenter på Campus Varberg som på ett eller flera sätt gjort sig förtjänta ett stipendium.

Nedanstående projekttitlar har beviljats stipendium

Amanda Johansson
för utlandspraktik i Australien

Adam Johansson
för utlandspraktik på Färöarna

Amanda Verkerk
för utlandspraktik på Nya Zeeland

Amina Stenström
för utlandspraktik i Spanien

Ebba Bergqvist
för utlandspraktik i Los Angeles

Olivia Swedin
för utlandspraktik i Los Angeles

Liza Johannesson
för utlandspraktik i Norge

Emma Böhm
för fältstudier i Tanzania

Vincent Repfennig
för material och verktyg till väska i komposit till motorcykel

Marcus Göransson
för resekostnader i samband med LIA

Marcus Nordström
för utlandspraktik i Oslo

Studentföreningen WEST
för aktiviteter som gynnar god sammanhållning för studenterna på Campus Varberg

Campus & Company
för medel till lokalhyra och administrativa utgifter

Frida Thelin (nominerad)
har med stort driv fört klassens talan i ledningsgruppen samt skapat en trygg gemenskap i klassen

Amanda Johansson (nominerad)
för uppdraget som moderator på Campus Varbergs olika evenemang

 

Campus Varberg och Sparbanksstiftelsen Varberg gratulerar alla stipendiater och tackar för väl genomarbetade stipendieansökningar!

 spsvbg stod 2x