Utbildnings­minister Mats Persson (L) besökte Campus Varberg.

Fokus på grön omställning och yrkeshögskola

I fredags besökte utbildningsminister Mats Persson (L) Campus Varberg under Halland Tech Week's fjärde och sista dag och som en del i Campus Varbergs jubileumsfirande. Dagens fokusområden var grön energiomställning, artificiell intelligens och digital utveckling och inte minst: det livslånga lärandet. Regeringen satsar just nu på yrkeshögskolan med 7 000 fler platser kommande tre åren. 

Sverige är världsmästare på omställning. Regeringen gör en stor satsning på yrkeshögskola med fokus på grön omställning och på de tekniska ämnena, säger Mats Persson.

Viktigt att mötas

Utbildningsministern tycker det är bra med den här typen av sammankomster och är glad över besöket på Campus Varberg.

Den här typen av sammankomster är viktiga. Det är viktigt för genomförandekraften för att bygga kontakter och ta frågor framåt.

Johanna Schottenius, civilekonom och specialiserad inom ekonomistyrning vid Schottenius & Partners menar att den här typen av möten är viktiga.
– Det är viktigt att mötas sådana här dagar, att träffa utbildningsministern, politikerna, skolan och näringslivet. Det är viktigt att ha en stadig brygga däremellan för resursförsörjningen och för framtiden när det kommer till artificiell intelligens och energiomställningen.

cv20

Deltagare från akademi, kommun och näringsliv

Bland deltagarna fanns personer från akademin, offentlig sektor, representanter från branschen och näringsliv samt studerande vid Campus Varbergs tekniska utbildningar. Erica Karlsson, kompetensstrateg vid Södra Cell Värö tycker det är viktigt med flexibilitet i branschen.
– Vi behöver vara flexibla tillsammans med utbildningsinstanser för att skapa utbildningar som motsvarar det behovet vi har nu men också framåt.

Louise Wandel från Region Halland jobbar till stor del med insamling och analys av data inom vården och menar att det är viktigt att de som utbildar sig inom området blir utbildade inom informationsdriven vård. 
– Jag hoppas att blivande sjuksköterskor och kliniker får en inblick i informationsdriven vård i utbildningen. Vi behöver vara många som jobbar med det här och det behöver ske tvärdisciplinärt. AI kommer aldrig ersätta mötet mellan läkare och patient, däremot ska det mötet underlättas.