I onsdags arrangerades Campus Varbergs utbildningsmässa för åttonde gången där bland annat högskolor, universitet, yrkeshögskolearrangörer och branschrepresentanter bjöds in för att både hålla föreläsningar samt finnas på plats i montrarna.

Omkring 800 personer besökte utbildningsmässan där de fick möjlighet att få mer information kring student- och yrkesliv. Universitet, högskolor och utbildningsarrangörer fanns bland utställarna men även Försvarsmakten, Polisen, Räddningstjänsten och Region Halland som informerade om sina verksamheter. Dessutom fanns studie- och karrärcentrum på plats under dagen för att ge information och svara på frågor rördande studie- och yrkesval samt utbildning.

Vi ser fram emot att arrangera utbildningsmässan nästa år och hoppas av vi ses då!