De studerande vid utbildningen Solenergiprojektör (SOL19 och SOL20) erbjuds en digital utbildningsdag med gästföreläsare från branschen.

Datum och tid: 28 april klockan 09.15- ca 15.15

Program

09.15-10.00 Varbergsortens elkraft, Björn Fahlgren
Vilken potentiell nytta kan batterier ha, dels i ett elnät och dels hos en slutkund kopplat till både tariffer och nätutbyggnad.

10.00-12.00 Sellpower, Andreas Ekberg
Andreas Ekberg föreläser om olika batterikemier/typer, celluppbyggnader, för- och nackdelar samt delar med sig av olika applikationer, marknadssegment och behovet av energilager i framtidens elnät.

12.30-13.30 Checkwatt, Dan-Eric Archer
Energy Management System (EMS) för batterilager som inkluderar effekttoppskapning lokalt och frekvensreglering (systemtjänst som köps av Svenska Kraftnät). Vi tillhandahåller/utvecklas hårdvara i form av gateways (mätning och kommunikationsutrutning), mjukvara på server-sidan, algoritmerna som styr samt frontend- användargränssnitt och grafisk presentation. 

13.40-15.15 Huawei och deras nya energilager med solelgrossisten Mikael Johansson och Niklas Knöppel, Solel Solutions
Ett egenutvecklat koncept/mjukvara där olika produkter arbetar optimalt tillsammans.