Idag samlades elva förväntansfulla studenter på Campus Varberg för uppstart av årets mentorprogram. Programmet är en uppskattad satsning där studenter får möjligheten att matchas ihop med mentorer från från både näringsliv och offentlig sektor.

Årets uppstart delades upp i två dagar. Onsdagen var tillägnad studenterna för att de skulle bekanta sig i rollen som adepter samt dela med sig av sina förväntningar av mentorprogrammet. Idag bestod dagen av en kick-off där studenterna (adepterna) fick möta sina mentorer och kunde påbörja det samarbete som kommer fortlöpa under terminens gång. 

Stor variation bland studenterna i år
Ida Thomsson är ansvarig för mentorprogrammet och tog själv del av programmet under sin studietid på Campus. I år uppmärksammar hon den stora varation som finns bland deltagarna:
– Vi har studenter från Byggingenjörsutbildnigen, Event management, Studie- och yrkesvägledarutbildningen och aldrig har det varit så många systemutvecklare innan! 

För studenter som vill utvecklas
Tanken med satsningen är att ge studenter möjlighet att förbereda sig för arbetslivet och stärka kopplingen mellan studenter och näringsliv. Antagninsprocessen till mentorprogrammet innebär djupintervjuer som utgör underlag för att matcha ihop varje adept med en passande mentor. Studie- och yrkesvägledaren Ann-Charlotte Eriksson är en av årets mentorer och berättar att hon mycket väl kan känna igen sig i den positionen adepten befinner sig:

– Min adept är på samma plats där jag var för tjugo år sedan. Samma ålder, familjesituation och inställning men även på samma plats rent utvecklingsmässigt.

 

Läs mer om mentorprogrammet här