Måndagen den 20 januari var det uppstart för sammanlagt cirka 70 förskollärare och lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, på Campus Varberg.

Högskolan i Borås, institutionen för pedagogik startade dagen med information av Iréne Arvidsson, biträdande prefekt; Margareta Ljungqvist, studierektor; Lena Tyrén, studierektor; Annika Rydin, samordnare för Högskolan i Borås i Varberg samt Majid Jaffari, studievägledare. Ulric Björck, chef på Campus Varberg hälsade också studenterna välkomna. Efter en fikapaus gick studenterna en rundvandring i lokalerna innan de fick ytterligare information, nu av personal och studentföreningen West på Campus Varberg. På eftermiddagen vidtog kursinformation.