Tidigare idag startade yrkeshögskoleutbildningen Järnägsprojektör på Campus Varberg. 22 studerande hälsades välkomna och fick en introduktion till sin utbildning och Campus Varberg. Välkomna!

Läs mer om utbildningen Järnvägsprojektör