Ulric Björck, verksamhetschef för Centrum för Livslångt Lärande i Varbergs kommun lämnar sin tjänst efter 13 år för att fokusera på sina politiska uppdrag i Kungsbacka kommun samt Region Halland. Centrum för Livslångt Lärande innefattar verksamheterna Campus Varberg, Vuxenutbildningen i Varberg samt Alexandersoninstitutet.

Under de 13 år Ulric ansvarat för verksamheten har han tillsammans med sina medarbetare etablerat Campus Varberg som Hallands största Yrkeshögskola, byggt upp en vuxenutbildning med god kvalitet och goda resultat samt startat upp och utvecklat Alexandersoninstitutet vars EU-projektverksamhet och roll som motor för regional utveckling bland annat var med och skapade nuvarande Hallifornia.

”Det har varit en fantastisk tid med utveckling av nya utbildningar, en framgångsrik yrkeshögskola, tusentals utbildade studenter, värdefulla näringslivskontakter och spännande projekt på såväl regional, nationell och europeisk nivå”, säger Ulric Björck.

Vid årsskiftet flyttades Centrum för Livslångt Lärande över från kommunstyrelsens förvaltning in i den nya Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten och den kommunala gymnasieskolan. Den nya förvaltningen befinner sig i en organisationsprocess och Maria Gustafsson, förvaltningschef, kommer att ta över ansvaret för Campus Varberg och Alexandersoninstitutet.

"Vi önskar Ulric lycka till med nya mål och uppdrag i framtiden och tackar för hans tid i Varbergs kommun", säger Maria Gustafsson.