För att öka IT-säkerheten och förhindra att obehöriga kan komma åt information är det viktigt med en säker inloggning. Det räcker inte alltid att bara logga in med e-postadress och lösenord utan i vissa fall krävs ytterligare ett sätt att verifiera sig på.

På Campus Varberg använder vi en starkare inloggningsmetod, så kallad tvåfaktorsinloggning, som innebär att du behöver mer än ett sätt för att identifiera att du är du – både ditt användarnamn med lösenord och godkännande med hjälp av din mobiltelefon.

Vi ber därför alla med ett användarkonto på Campus Varberg att aktivera tvåfaktorsinloggning.

Kom igång med tvåfaktorsinloggning

Surfa till adressen https://aka.ms/mfasetup och följ guiden för att aktivera tvåfaktorsinloggning och välj vilken metod du ska använda.

  • Installera och aktivera appen Microsoft Authenticator på din smarta mobiltelefon (rekommenderat).
  • Registrera ditt mobilnummer för att få en engångskod som skickas som sms vid varje inloggning (mindre säkert).

 Om du redan har tvåfaktorsinloggning och klickar på länken så ser du se inställningar du kan göra.