Två fall av coronavirus har konstaterats hos personer hemmahörande i Varbergs kommun. Personerna har en koppling till varandra och har enligt uppgift smittats på en gemensam resa.

Personerna är båda studenter på Campus Varberg. De har enligt egen uppgift inte medverkat i undervisning eller träffat sin klass sedan hemkomst och har sedan bekräftad smitta isolerat sig enligt de riktlinjer de fått.

Campus har informerat personal, studenter och huvudmän. Verksamheten på Campus bedrivs som vanligt.

– Att vår kommun nu fått de första fallen är ingen överraskning. Vi arbetar vidare enligt de riktlinjer som ges och följer de råd och rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten. Vi har också en fortsatt samverkan med regionen, länsstyrelsen och övriga halländska kommuner, säger Carl Bartler, kommundirektör i Varbergs kommun.

För mer information om hur Varbergs kommun agerar kring covid-19/coronavirus