Måndag och tisdag den 28–29 augusti är det dags för uppstart på Campus Varberg och alla nya studenter hälsas välkomna. Under dagen kommer Studentföreningen WEST att finnas på plats vid tågstationen och utanför Campus Varberg för att välkomna, vägleda, dela ut information och bjuda på kaffe och smörgås under pausen.

Måndag 28 augusti

09.00–10.00
Gemensam information och välkomnande för alla lärar- och förskollärarstudenter i Stora hörsalen.

10.00–10.30
Fika utanför hörsalarna för lärarstudenterna.

10.00–10.45
Information och välkomnande för Medicinsk sekreterare, Elkonstruktör, Energitekniker med specialisering vindkraft i lilla hörsalen.

10.45–11.30
Fika för första gruppen YH-studenter nere i Studentarean.

13.30–14.15
Information och välkomnande för Digital kommunikatör, Mätningstekniker, Komposittekniker, Byggtekniker i lilla hörsalen.

14.15–15.15
Fika för andra gruppen YH-studenter i Studentarean.

Tisdag 29 augusti

10.00–10.45
Information och välkomnande för Event- management i A209.

10.00–10.45
Information och välkomnande för Butikschefsprogrammet i Flexibla arean.

11.30
Fika i Studentarean för Butikschefsprogrammet samt Event management.