Den 6 mars klockan 15.00 testas nya ljudsändare i kommunen. Cirka 30 nya "Hesa Fredrik" kommer då att tuta för första gången.

Den 1 juli förra året utökades beredskapszonen runt Ringhals kärnkraftverk. Länsstyrelsen i Hallands län har därför installerat nya ljudsändare för utomhusvarning i en zon 25 kilometer runt kärnkraftverket.

När signalen Viktigt meddelande till allmänheten, populärt kallat "Hesa FredriK" ljuder i hela Sverige den 6 mars klockan 15.00 går också de nya ljudsignlarena igång. Du som är student och befinner dig på Campus eller i närheten av de nya ljudsändarna kan därför höra varningssignalen för första gången. 

Mer information

Du hittar mer information på länsstyrelsens hemsida.

Måndag 6 mars testas 80 nya ljudsändare i Halland | Länsstyrelsen