Utbildningen till järnvägsprojektör på Campus Varberg, som startade 2010, har varit framgångsrik. Nu uppmärksammas den av organisationen Svenskt Näringsliv.

Kopplingen mellan utbildning och näringsliv (och arbetslivet i stort) intresserar förstås organisationen Svenskt Näringsliv, och i sitt nyhetsbrev Nytt från Skola & Näringsliv uppmärksammar organisationen idag ett lyckat exempel från Campus Varberg på sådan samverkan. Det handlar om yrkeshögskoleutbildningen till järnvägsprojektör, som skildras under rubriken "Samverkar om utbildning för järnvägens framtid".

– Vårt järnvägssystem står inför enorma utmaningar med driftstörningar och kapacitetsproblem. Har vi inte rätt utbildad arbetskraft stannar en stor del av Sverige på grund av att våra transportsystem inte fungerar. Det är därför det är så viktigt att vi är med och skapar den arbetskraft som både näringslivet och samhället efterfrågar.

Det säger Per Corshammar, divisionschef Järnväg på Ramböll som har varit med och tagit fram utbildningen, i artikeln.

Svenskt Näringsliv menar att samverkan med näringslivet under utbildningens gång gör studenter mer konkurrenskraftiga. Tanken med nyhetesbrevet är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera såväl andra lärosäten som aktörer i näringslivet. Nyhetsbrevet berättar även om hur studenter uppmuntras till entreprenörskap.

Här kan du läsa hela artikeln.