Projektet Skandinavisk Innovationskultur ska stärka studenters kompetens inom företagsamhet och innovation. Som en del i detta utvecklar Campus Varberg tillsammans med Alexandersoninstitutet ett nytt mentorprogram som kopplar på ”entreprenörstänket” i relationen mellan mentor och adept.

2Mentor_34958rFrida Horney tillsammans med sin mentor Catarina Berglund.

Så inleder Svenskt näringsliv sin artikel om Mentorprogrammet på Campus Varberg … hela artikeln läser du på Svenskt näringslivs hemsida