Scandinavian Talent Case Competition på Campus Varberg

Tidigare i maj var Campus Varberg värd för Scandinavian Talent Case Competition. En innovationstävling med syfte att bidra till hållbar utveckling och utveckla innovativa produkter och tjänster kopplat till ullbranschen. 

Tävlingen anordnades inom ramen för projektet InnoMatch som finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak som bland annat ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället genom innovation. Utöver studenter från Campus Varberg deltog bland annat studenter från danska Aarhus Universitet.