Just nu pågår pilotprojektet "Handelsboost". Syftet med projektet är att främja den småskaliga detaljhandeln i tre halländska stadskärnor. Detta med finansiering från en nybildad handelsstiftelse, Stiftelsen Köpmannaförbundet.

Campus Varberg skissade fram en projektidé i samverkan med ett antal halländska aktörer med utgångspunkt i att se vad som händer om butikerna får stöd av en coach samtidigt som de utmanas att testa nya grepp. Genom att knyta på kunskapsresurser i form av högskolestudenter från Butikschefsprogrammet hoppas vi kunna bidra med nytänkande och energi.

Magnus Thomsson på Marknad Varberg svarar på frågan om varför de valt att nappa på samarbete med Campus Varberg i Handelsboost: – Vi tyckte att Handelsboost passade som handen i handsken för handelsföretag i Varberg. Upplägget med skräddarsydd konsultering för varje unik butiks behov är väl genomtänkt. Att handeln i Varberg kan stärkas genom samverkan mellan olika aktörer i staden är ett win-winkoncept. Vi tror att Handelsboost kan bli en bra plattform för näringsliv och akademi att mötas och utvecklas på, och vi är nyfikna på hur/om kunderna kommer reagera. Vidare hoppas vi att Handelsboost kommer få en fortsättning, så att

Projektets innehåll

För att uppnå målet att bidra till att främja detaljhandeln i de tre stadskärnorna kopplas affärscoacher till de 15 butiker som valts ut att delta. Coacherna kommer ifrån Coompanion Halland som har många års erfarenhet av liknande projekt och insatser. Det är 5 butiker i Kungsbacka, 5 i Falkenberg och 5 stycken i Varberg som fått möjlighet att genomgå piloten.

Under ett halvår testar butikerna beprövade säljverktyg, tar tillsammans med coachen fram nya prototyper/arbetssätt och samarbetar med studenter från butikschefsprogrammet för att förnya sitt arbete och nå nya mål.

Både ”hårda” och ”mjuka” mål: Projektets mål är som nämnts tidigare att bidra till hållbar affärsutveckling, attitydförändring och lärande. Alla deltagande butiker skall ha fått möjlighet att ta hjälp av studenter i idéutveckling. För att säkerställa måluppfyllelse i Handelsboost skall det tas fram ett antal kriterier för mätning av effekter. Det handlar både om kvantitativa mål, såsom ökad merförsäljning men också kvalitativa mål såsom upplevt självförtroende kopplat till sälj.