EU-projektet Young Growth Creators består av en studentgrupp vid utbildningen Event management som ges av Högskolan i Borås på Campus Varberg. Young Growth Creators riktar sig till mikroföretag som är i behov av att utveckla sin verksamhet, förening eller bolag för fortsatt tillväxt.

ETT NÄRA SAMARBETE MELLAN AKADEMI OCH NÄRINGSLIV
Young Growth Creators är ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv där affärsutveckling och idéimplementering står i fokus. I siin utbildning förser studenterna mikroföretagen med forskningsbaserade och beprövade metoder, bland annat genom en insiktsrapport och en aktivitet inom eventmarketing.

Förhoppningen är att vidga studenternas vyer kring framtida arbetsplatser och få ökad förståelse om näringslivet samt belysa fördelarna med att engagera akademin i företagens verksamheter.

Läs mer om Young Growth Creators

Aktiviteten mljliggörs genom projektet Scandinavian Growth Creators inom ramen för Interreg ÖKS vid Alexandersoninstitutet.

sgc logostrip