I maj var det dags för Campus Varbergs årliga stipendieutdelning. Varje år delar Sparbanksstiftelsen Varberg ut stipendier till studenter på Campus Varberg som på ett eller flera sätt gjort sig förtjänta ett stipendium. I år beviljades 19 stipendier.

Nedanstående projekttitlar har beviljats stipendium:

 • Utlandspraktik i San Diego
 • Utlandspraktik i Frankrike
 • Utlandsstudier i Österrike
 • Fältstudier i Tanzania
 • Campuspodden Varberg
 • Studenter som hjälpt studiekamrater vid Handelsekonomiprogrammet med studieteknik och förberedelser inför tentamen
 • Student som genom stort engagemang i ledningsgruppen fört klassens talan
 • Lokalkostnader och profilmaterial
 • Studentföreningen WEST
 • Studiegrupp vid utbildningen Byggingenjör för studiebesök inför projektarbete
 • Prototyparbete

Campus Varberg och Sparbanksstiftelsen Varberg gratulerar alla stipendiater och tackar för väl genomarbetade stipendieansökningar!

spsvbg stod 2x