Idag har det varit STARK-dagen på Campus Varberg. Det var Högskolan i Borås som arrangerade en arena för möten mellan akademi och profession där  förskollärar- och lärarstudenter stod i centrum. 

Foto: Jan SvärdströmSTARK-dagen, som även arrangerat i Borås tidigare i år, består av en mässa där potentiella arbetsgivare och intresseorganisationer ställer ut. Dagen innefattar också tre seminariepass där bland annat pedagogiska verktyg och modeller presenterades, exempelvis "aktionsforskning i förskolan" och "Identitet, kyskhetskulturer och rätt till sitt eget liv"

Mer information om STARK-dagen hittar du på Högskolan i Borås hemsida