Under tisdagens utdelning blev årets stipendiater tilldelade Sparbanksstiftelsen Varbergs stipendium med en totalsumma på 250 000 kronor.

I år beviljades 28 stipendieansökningar, däribland utlandspraktik, utlandsstudier, studieresor och bidrag till studentföreningen WEST samt studentverksamheten Campus & Co. 

 

Liksom förra året inleddes stipendieutdelningen av Ulric Björck, chef vid Campus Varberg samt en kortare presentation från Sparbanksstiftelsen Varbergs vekställande tjänsteman Jan Inge Lyckberg och Monica Hansson. Ett antal av stipendiaterna från föregående år höll i kortare presentationer där de delade med sig av sina erfarenheter från sina utlandsstudier och praktikplatser.

Campus Varberg och Sparbanksstiftelsen Varberg gratulerar alla stipendiater och tackar för väl genomarbetade stipendieansökningar!