Under våren monteras solceller på taken till flera av byggnaderna runt om på Campus.

Mellan 16 april–13 juni 2024 monteras solceller på taken till A-, B-, och E-husen på Campus. Monteringen sker tak för tak och byggställningarna kommer stå mellan de byggnader där arbetet pågår för stunden. Innergården mellan hus A, B och C kommer agera byggarbetsplats.

Under större delar av perioden kommer även dörren från innergården till B2-huset inte gå att använda för annat än utrymning.

Vänligen respektera eventuella avspärrningar, och ha gärna någon extra minut till godo så du hinner ta dig runt kvarteret om dörren du vanligen använder är tillfälligt avspärrad. Tack för visad hänsyn!