Näringslivschefen i Södertälje besökte idag Campus Varberg. Syftet var att få inspiration och idéer för att möta utmaningen när över 1000 arbetstillfällen försvinner från Astra Zeneca i den sörmländska kommunen.

Representanter från Södertälje kommun – däribland näringslivschefen Åsa Landqvist, som även är ansvarig för Campus Telge – besökte idag Campus Varberg och Alexandersoninstitutet.

Delegationen ville ta del av hur Campus Varberg arbetar och få inspiration i samband den stora utmaning som nedläggningen av Astra Zenecas forskningsenhet i Södertälje innebär. Det var i början av året som beskedet om nedläggningen kom, och den medför att över 1000 arbetstillfällen försvinner.

Samverkan med branschorganisationer, vilka kompetenser som finns på Campus Varberg, verksamhetsutveckling och antalet studenter är exempel på vad gruppen från Södertälje ville ta upp med bland andra Ulric Björck, chef för Campus Varberg och Alexandersoninstitutet, som dessutom tidigare besökt Södertälje.

Samverkan och erfarenhetsutbyte av detta slag är något som Campus Varberg värdesätter högt.