På Campus Varberg jobbar vi nära Alexandersoninstitutet, en plattform för regional utveckling. Vår ambition är att skapa förutsättningar för våra studenter att på ett naturligt sätt involvera en nära relation tiill näringslivet genom sina studier. Alexandersoninstitutets olika utvecklingsprojekt och goda kontakter med näringslivet är en förutsättning för oss att lyckas med detta.

Inom utbildningen Event management finns många goda exempel på hur projektverksamheten berikar och utvecklar såväl utbildningen som studenternas möjligheter att skaffa erfarenheter och ett eget kontaktnät under studietiden. Ett antal av de områden som möjliggörs genom samverkan och utvecklingsprojekt är:

  • Förmedla samverkan mellan studenter och näringsliv.
  • Att det finns goda möjligheter till utveckling utanför ramen för utbildningen.
  • Projekt och processarbete med verkliga case.
  • Miljöer som skapar förutsättningar för kreativa processer.
  • Studenter finns med i utvecklingen av Varberg som destination och evenemangsstad.
  • Struktur för studenter att arbeta med projekt utanför utbildningen både avlönat och oavlönat.
  • Teoretisk kunskap till praktiska erfarenheter.